Droga Uczestniczko, zainteresowana udziałem w projekcie.

Jeżeli chcesz wzięć udział w projekcie wyślij e-mail zgłoszeniowy na adres info@jablko.org.pl lub skorzystaj z formularza rejestracyjnego – KLIK.

Po wysłaniu e-maila otrzymasz od nas zwrotną informację na podany adres e-mail z załącznikami gotowymi do edycji , z możliwością ich wypełnienia oraz instrukcją dalszego postępowania.  

Poniżej zamieszczane są informacje jakie znajdują się w formularzu zgłoszeniowym. Mają one charakter informacyjny. W celu otrzymania edytowalnego formularza prosimy o rejestrację, zgodnie z ww. wskazówkami    

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zawiera następujące informacje

Zgłaszam chęć udziału w cyklu szkoleniowym w ramach projektu Fundacji Jabłko „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu mamy”

Dane kandydatki
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, miejscowość z kodem pocztowym)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Rok urodzenia
Ostatnie miejsce zatrudnienia (nazwa i adres firmy) – jeżeli dotyczy
Rodzaj umowy (umowa o pracę, cywilno – prawna, inna – jaka?) – jeżeli dotyczy

Niniejszym oświadczam, iż:

□ Zamieszkuję w Warszawie, w dzielnicy: …………………………………………………

□ Jestem matką dziecka/ dzieci w wieku: …………………………………………………

□ Planuję/ chciałabym powrócić na rynek pracy w ciągu najbliższych ……………… miesięcy

 

Niniejszym deklaruję udział w całym cyklu szkoleniowym – czterech zjazdach w terminach: 12-14.11.2014, 18-20.11.2014, 8-9.12.2014, 12-13.12.2014 oraz deklaruję udział w przygotowaniu modelu biznesowego przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w oparciu o otrzymany wzór i informacje zdobyte podczas szkoleń i doradztwa.

 

Zapoznałam się i akceptuję regulamin rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, ankiety zgłoszeniowej, deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883.

 

………………………… ………………………………….

Data Czytelny podpis

Każda z osób zgłaszających się do projektu wypełnia ankietę zgłoszeniową prezentującą swój pomysł, potrzebę, marzenie dotyczące pomysłu biznesowego.  

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA zawiera odpowiedzi na następujące pytania

Imię i Nazwisko
Proszę krótko opisać, czym zajmował/a się Pan/i zawodowo/ prywatnie na przestrzeni ostatnich 4 lat (miejsce pracy, zakres obowiązków/ zadań)
Czy brał/a już Pan/i udział w szkoleniach z zakresu ekonomii społecznej lub tworzenia przedsiębiorstw?
Proszę zaznaczyć krzyżykiem „x” stopień znajomości zagadnień ekonomii społecznej  (skala od 1 do 6)
Czy ma Pani jakieś doświadczenia w Pani otoczeniu (najbliżsi, rodzina, przyjaciele) z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa?
Jaka jest Pani motywacja do rozpoczęcia działalności w obszarze ekonomii społecznej?
Proszę opisać w jakiej branży/ branżach chce Pani rozpocząć działalność z obszaru ekonomii społecznej?
Proszę opisać produkty/usługi planowane do sprzedaży
Proszę opisać kto byłby nabywcą (klientem) planowanych usług/ produktów.

Zgłaszam się samodzielnie/ z inną osobą/ osobami: ………………………..

 

W CELU UZYSKANIA EDYTOWALNEJ WERSJI FORMULARZA I ANKIETY zgłoś się do nas wysyłając e-mail zgłoszeniowy na adresinfo@jablko.org.pl lub skorzystaj z formularza rejestracyjnego – KLIK.

 

pasekfio

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *